Alfred Adler ve Adler Terapisine Giriş

Bir Freud öğrencisi olarak, Adler’in kendi terapi yaklaşımında, kendi yaşamının etkisi büyüktür. Adler, çocukluğunda kırılgan ve korkak bir karaktere sahipti. Ses tellerindeki problemler yüzünden kekemelik yaşamıştı.

Adler’in çocukluğunda yaşadığı aşağılık kompleksi, onun tıp kariyeri yapmasına ve kuramsal düşüncelerini oluşturma yolunda belirleyici olmuştur.

Temel Felsefesi:

Bireylerde “sosyal ilgi” ve “aşağılık duygusu eğilimi”nin doğuştan var olduğunu, bireyin bu var olan iki gücü dengeleyebilme biçiminin ise bireyin psikolojik dünyasının nasıl olduğunu belirleyebilmede yardımcı olduğunu dile getirmektedir.

BİREYSEL ADLERCİ TERAPİDE BAZI TEMEL KAVRAMLAR VE İLKELER

 • İnsanın doğası,
 • Sosyal ilgi,
 • Aşağılık (yetersizlik) duygusu ve ödünleme,
 • Üstünlük çabası,
 • Yaşam hedefi ,
 • Kurgusal hedef,
 • Yaratıcı güç,
 • Yaşam tarzı,
 • Aşağılık Kompleksi ve Üstünlük kompleksi,
 • Doğum sırası,
 • Karakter tipolojisi

Geçmişten çok, istek ve beklentilerimiz davranışlarımızı şekillendirir. Dolayısı ile davranışlarımızın amaçlı olduğunu belirtmiştir. Davranış amaçlıdır ve hedefe yöneliktir.

Adler’e göre geçmiş ve çocukluk yaşantılarımızın bizi şekillendirmesinin yanında, aynı zamanda birey olarak kendimizi yeniden yaratmaktayız.

İnsan doğasına sosyal-psikolojik yönden bakarak, Freud’un biyolojik-deterministik görüşünden ayrılmıştır. Dolayısı ile Freud’u izleyen revizyonist diğer psikologlarla birlikte kişiliğin belirlenmesinde sosyal-kültürel faktörlerin önemli olduğunu belirtmiştir.

Yaşamın ilk 6 yılının kişilik gelişiminde önemli olduğunu belirtmiştir.

İnsanlar cinsel dürtülerden çok sosyal ilişkilerle motive olur.

İlgi odağı bilinç altından çok, bilinç olmalıdır.

Adler terapisine ilişkin ilk yazımızdan sonra, ilerleyen makalelerde temel kavramlar, ilkeler ve terapi yapısı hakkındaki konulara değinmeye çalışacağız. Esenlikle kalınız…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir