Bakış Açımız ve Atom Altı Dünya

Atom içindeki parçacıkların yolunu, konum ve momentum açısından doğru tahmin edememe durumu, Heisenberg Belirsizlik prensibi ya da indeterminizm Prensibi olarak kabul edilmiştir.

Heisenberg’e göre bir parçacığın konumu ve momentumu aynı anda kesin olarak tespit edilemezdi, yani her bir kavram için minimum da olsa bir sapma, hata payı veya belirsizlik vardı. Heisenberg aynı zamanda “Yol sadece onu incelediğimiz zaman görünür hale gelir” demiştir. Başka bir ifade ile gözlemci yolun kendisinin gerçek oluşumunda görev almaktadır.

Gözlemciye bağlı olan bir evrene sahip olabilmek hem heyecan verici, hem de rahatsız edici olabilir. Dışımızdaki dünya bizim ona bakış açımızı her değiştirdiğimizde değişecekse bunun hem olumlu hem de olumsuz sonuçları olabilir. Bu durumda bakış açımız son derece önem kazanıyor. Büyük bir İslam mütefekkirinin “Nazar mahiyet-i eşyayı tağyir eder(yani değiştirir)” sözü bu anlamda çok önemlidir. Heisenberg prensibine baktığımızda düşüncemiz atom altı parçacıkları da değiştiriyor.

Altı rakamı ve dokuz rakamı iki tarafında olan insan açısından nasıl farklı oluyor ise, dış bükey veya iç bükey bir eğrinin de nasıl olduğu bakana göre değişecektir. Gözlem hareketinin kendisi gerçekliğin ortaya çıkmasını belirler. Yaşama bir inanç sisteminin penceresinden bakarız ve bu pencerenin mahiyetine göre süzgeçten geçiririz.

Evet neticede etrafımızdaki olayların, oluşların bakış açımızla birlikte düşüncelerimizle etkileşimi bize sihirli bir kapıyı açıyor görülüyor. Tabii ki iç dünyanın dış dünyayı şekillendirdiği bir dünya görüşü bu aynı zamanda. İç dünyamıza yapacağımız yolculuk dışa yapacağımız yolculuğu belirliyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir