Bibliyoterapi Nedir?

Kişinin durumuna bakıp (bu kişi insanın kendisi de olabilir) kişiyi en doğru zaman ve koşulda, en uygun kitapla buluşturup katarsis(arınma, durulma) sağlanmaya çalışılmasına ‘Bibliyoterapi’ denir. Kitap ile onu okuyan arasında dinamik bir ilişki kurulması hedeflenmektedir.

Basit bir uygulama gibi gözükse de terapistin veya rehberin en uygun kitapla katarsis sürecini iyi yönetebilmesi gerekmektedir. Aksi durumda gereksiz bir zaman kaybı gibi değerlendirilip istenen fayda elde edilmeyebilir.

Üç adımda bu süreç gelişmektedir.

1-Özdeşim ve yansıtma(okuyucunun kitaptaki ana rolün sorununu anlayarak, kendi yaşamındaki sorunla benzer veya farklı yönlerini keşfederek özdeşim kurmasıdır)

2-Katarsis/Arınma(Okur hazır olduğunda duyguların ortaya çıkartılmasına çalıştırılmasıdır. Bu olumsuz duygulardan arındırılarak belli bir rahatlama sağlanmalıdır. Okuyan bunu ya ifade eder ya da kendi içinde yaşar.

3-İçgörü ve bütünleşme(Kişinin artık kendi duygu ve davranışlarını doğru analiz edip anlamlandırabilmesi ve sorunlarına çözüm bulabilme yetisini kazanmasıdır)

Kaliteli kitapların insanların psikolojisinde potansiyel güçleri harekete geçirici özellikleri bulunmaktadır. Bu anlamda kitaplar insanlar için en yakın ve onlara en yardımcı dostlardan birisi olabilmektedir. İnsanlar günlük hayatın sıradanlığı içinde belli kalıpların dışına çıkamaz. Kitap okudukça değişik bakış açıları kazanması onu esnek düşünmeye yönlendirir.

Her insan bir kitap gibidir. Ve biz kitaplarda değişik yaşanmışlıkları ve tecrübeleri görürüz. Bu ise bakış açımızın gelişmesine katkıda bulunur. Kişinin o anda bulunduğu durumla özdeşlecek bilgi veren kitap, öykü veya romanla buluşturup reaksiyona girmesi sağlanır.

Her şeyden önce burada da yarar sağlanabilmesi, kişinin okumaya istekli ve azimli olmasına bağlıdır. Gelişim amaçlı veya klinik amaçlı kullanımı vardır. Güzel bir şekilde geçen Bibliyoterapi sonuda hem katarsise ulaşılır hem de kişi problem çözme kabiliyetini oldukça geliştirir. Ve sonunda insan aslında kahramanı kendisinin olduğu kitabı okuyup kendi öyküsüyle baş başa kalmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir