Düşünce Dünyasına Giriş

Yaşam ve ölüm aynı hakikatin iki yüzü.  İnsan öleceğini bilen tek canlı. Bunu bilmiyorsa zaten varoluşunu da yaşayamaz. İnsan böylece düşünce dünyasına girip varoluşunu sorgulamaktadır.

İyi bir filozof olmak için gereksindiğimiz tek şeyin hayret olduğu düşünürlerce söylenmektedir. İnsan hayret ediyorsa bilginin ve düşüncenin derinliklerine yol alıyor demektir.

İnsanlar ilk zamanlardan beri doğa olaylarını anlamaya çalışıyordu. Çünkü var olmanın bir şekilde açıklanması onlar içinde önemliydi. Bu yüzden ayrıca mitleri de yaratmışlardır. Mesela Norveç’te Hristiyanlık yayılmadan önce Çekiçli Tor’ dan bahsedilir. Norveçliler Çekiçli Tor’un iki teke tarafından çekilen bir araba ile gökyüzünde dolaştığına inanıyorlardı. Çekicini salladığı zaman şimşekler çıkar, fırtınalar oluşurdu. İşte bu nedenle “Fırtına” sözcüğünün Norveçce de karşılığı ‘Tor-Donn’ dur. Tor’un gürültüsü anlamındadır. Fırtına çıktığında, şimşek çakar yağmur yağar. Bu Vikingler için en önemli hayat memat meselesidir. Bu nedenle Tor’a Hareket Tanrısı dediler. Dolayısı ile neden yağmur yağıyor sorusunun mitteki karşılığı Tor’un çekicini sallamasıdır.

Düşünce dünyasında ilk olarak doğa ve doğadaki olaylar ile ilgilenildiği ve düşünüldüğü için başlangıçtaki Yunan Filozoflarından “Doğa Filozofları” olarak söz edilir.

Yunanlılar yoktan var olmaya değil, her şeyin her zaman olduğuna inanıyorlardı. Onlar açısından her şeyin nasıl olup ta hiçten çıktığı değildi. Onlar daha çok suyun nasıl canlı balıklara, cansız toprağında ağaçlara ve çiçeklere dönüşebildiğini merak ediyorlardı. İlk filozoflar doğadaki değişiklikleri ve dönüşümlere bütün dikkatlerini veriyorlardı.

İlk filozofların ortak yanlarından biriside, bütün değişikliklerin kökeninde ve ardında bir ilk maddenin yattığına inanmalarıydı. Doğada olup bitenleri Çekiçli Tor gibi mitlere göre değil akıl cidarlarını zorlayarak yine tabiattaki haraketlilikte arıyorlar ve böylece düşüncenin bir yönüyle de felsefenin temellerini atmış oluyorlardı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir