Gestalt Kuramı ve Terapisi

Gestalt psikoloji akımı yeni olmamakla birlikte; Gestalt Terapisi yeni bir yaklaşımdır. Dr. Frederick Perls tarafından sistemleştirilip oluşturulmuştur.

Gestalt Almanca bir terimdir ve “organize edilmiş bir bütün” anlamına gelmektedir.

Perls, pek çok kişiliğin parçalara ayrılmış olduğunu, bütünlükten yoksun olduğunu kavramıştır. İnsanların çoğunlukla kendi kişiliklerinin bazı bölümlerinin bilincinde olduklarını iddia etmektedir.

Örneğin bir kadın zaman zaman annesi gibi davrandığının farkında olmayabilir. Belki bunu onaylamıyordur da. Bazen de bir erkek bebek gibi ağlamak istediğinin bilincinde olmayabilir. Bunu kabul etmek istemiyor da olabilir.

Gestalt Terapisi’nin amacı insanların bütün olmasına, küçük parçalara ayrılmış kişiliklerinin bilincine varmalarına, bunları kabul etmelerine ve toparlayıp bütünleştirmelerine yardım etmektir. (Frederic Perls- In and Out the Garbage Pail)

Bu bütünleştirme ile kişi iç desteği ile kendine yeter duruma gelecek ve bağımlılıktan kurtulacaktır. Bu ise kişinin tamamen kendisine güvenmesine yol açacaktır.

Gestalt Terapisi’nde yaygın kullanılan yöntemlerden bir tanesi, düşsellikten yararlanma, “içinde yaşadığımız anı yaşama” deneyimi olan şimdide kalma ilkesidir. Şimdide kalma ilkesinin daha sistemleştirilmiş hali ile ilgili yazılara “Zihin ve Zihin Tuzakları” makalesi ile kitap önerilerinde yer alan “Kitap Önerisi: Şimdi’nin Gücü” yazılarından ulaşabilirsiniz.

Bir diğer yöntem ise davranış sorumluluğunu üstlenmemizin bir yolu olarak “O” yerine “Ben” sözcüğünün kullanımıdır.

Perls aynı zamanda Dr. Jacob Moreno tarafından geliştirilen Psikodrama’yı özelleştirerek “üç sandalye tekniği”ni geliştirmiştir. Bu tekniğe ilerleyen yazılarda değinmeyi düşünüyorum.

Özetle Gestalt Terapi Galileo’nun “Kimseye bir şey öğretmezsiniz, sadece cevabı kendi içinde bulmasına yardımcı olursunuz” cümlesinin anlatmak istediği hakikat çerçevesinde, insanların parçalanmış kişiliklerle değil, tamamen bütün ve kendine güven sağlamış kişiliklerde yaşamalarını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir