İyi Hissetmek- Bilişsel Terapi

İyi hissetmek kitabı Dr. David Burns’un kaleme aldığı bir kitap. Bilişsel Psikoterapi ile ilgili yani öncelikle düşünce kalıplarımızı düzeltmemiz gerektiği üzerine durmaktadır. Biliş’in bir düşünce ya da algı olduğu ifade edilmektedir. Diğer bir deyişle bilişlerimiz herhangi bir zamanda olaylar hakkında ne düşündüğümüzdür.

Epictetus, kişilerin “kişilerin olaylardan değil, onlar hakkındaki görüşlerinden” rahatsız olduklarını söylemiştir. Olaylar hakkında düşünme şeklimizi ve hatta temel değer ve inançlarınızı bile değiştirebilirsiniz. Ve bunu yaptığınızda duygu durumunuzda, görünüşünüzde ve üretkenliğinizde derin ve sürekli değişiklikler yaşayacaksınız. İşte, Bilişsel Terapi kısaca bu demektir.

Bizlere depresyon beyin kimyasındaki bir dengesizlikten kaynaklanabileceği öğretilmiş olmasına rağmen, son çalışmalarda bilişsel davranışçı terapinin beyin kimyasını değiştirebileceği görülmüştür. Artık depresyon için üç tedavi yöntemimizin olması güzel bir şey; antidepresanlar, bireysel ve grup psikoterapisi ve okuma terapisi.

Bilişsel terapi, kendi kendinize öğrenebileceğiniz, çabuk etkili “duygudurum düzenleyici” bir yöntemdir. Bilişsel terapinin ilk savı, tüm duygularımızın bilişlerimizle ya da düşüncelerimizle yaratıldığıdır. Biliş; olaylara bakışınız, algılarınız, zihinsel tutumlarınız ve inançlarınız demektir. Kısaca temeldeki mantık; düşüncemiz duygularımızı yaratıyor. Depresyonun aslında gerçeğin doğru olarak algılanmasına değil, zihnimizdeki çarpıtmalara bağlıdır.

 

İyi Hissetmek- Bilişsel Terapi” için bir yorum

 • 5 Nisan 2018 tarihinde, saat 11:07
  Permalink

  Hello ,

  I saw your tweets and thought I will check your website. Have to say it looks very good!
  I’m also interested in this topic and have recently started my journey as young entrepreneur.

  I’m also looking for the ways on how to promote my website. I have tried AdSense and Facebok Ads, however it is getting very expensive.
  Can you recommend something what works best for you?

  Would appreciate, if you can have a quick look at my website and give me an advice what I should improve: http://janzac.com/
  (Recently I have added a new page about FutureNet and the way how users can make money on this social networking portal.)

  I wanted to subscribe to your newsletter, but I couldn’t find it. Do you have it?

  Hope to hear from you soon.

  P.S.
  Maybe I will add link to your website on my website and you will add link to my website on your website? It will improve SEO of our websites, right? What do you think?

  Regards
  Jan Zac

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir