Kuantum Nedir?

Kuantum; Latincede “Miktar” anlamına gelmekle birlikte, kavram olarak daha çok “Kesiklilik” olarak algılanmaktadır.

Çevremizde gördüğümüz nesnelerin hem yer kaplayan, hem de dalgasal nitelik gösteren enerji paketleri olduğu üzerinde durmaktadır.

Dalgalar ise bir enerji aktarımının dış görünüşü oldukları için nesne değillerdir. Deniz dalgaları ve deprem dalgaları maddeyi değil enerjiyi aktarmaktadır.

Maddenin de yoğun enerji olduğu Kuantum Kuramında ileri sürülen bir görüştür. Bizler etrafımıza baktığımız fizik alemini Newton Kanunları ile açıklamaktayız. Ama atom altı parçacıklara indiğimizde bu ilkeler gerçekleşmemekte ve buradaki her bir olgu, Kuantum Kuramı ile açıklanmaktadır.

Fizikçiler hem fiziksel alem hem de atom altı alemde gerçek olacak tek bir kuram henüz bulabilmiş değillerdir.

Max Planck’ın 1900 yılında karacisim ışıması(ışığın yük taşıması) ile yaptığı inceleme ile Kuantum çalışmaları başlamış ve temelde Max Planck, Albert Einstein,  Niels Bohr, Werner Heisenberg ve Erwin Schrödinger gibi bilim adamları tarafından sistemleştirilmiştir.

Kuantum fiziği üç ana başlıkta değerlendirilebilir;

1-Max Planck’ın öne sürdüğü; enerjinin kesikliği ve paketler halinde olması.

2-1927 de Heisenberg tarafından belirtilen belirsizlik ilkesi.

3-Niels Bohr; enerjinin seviyeleri ilkesidir;

Genel olarak Kuantum Mantığını kavramak için; Heisenberg Belirsizlik İlkesi, enerji seviyeleri ve Schrödinger’in Kedisi ilgili yazılarımıza ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir