Logo Terapi-İnsanın Anlam Arayışı

Logoterapi-Anlam Arayışı

Babası, annesi, erkek kardeşi ve karısı toplama kamplarında ölmüş ya da gaz fırınlarına gönderilmiş ve bu nedenle kız kardeşi hariç, ailesinin tamamı yok olmuştur. Her şeyini kaybeden bütün değerleri hakarete uğrayan, acımasızlığın cenderesi içinde ezilen, her an, her dakika idam edilmeyi, yakılmayı bekleyen bir tutukluydu. Bu kadar acımasız koşullarda nasıl yaşamını sürdürebilirdi?

Bu kişi düşünce ve psikoloji dünyasına “Anlam arayışı-Logoterapi” kavramlarını kazandıran Dr. Viktor Frankl’dan başkası değildi. O şunu çok iyi biliyordu; “Kişinin varoluşunda bir anlam ve sorumluluk duygusu bulması onun bu dünyada bulabileceği en büyük hazinedir”

Aynen Freud’un ilgi alanı olan nevrozların yapısı ve iyileştirilmesi ile ilgili çalışmıştır Frankl. Freud bu can sıkıcı rahatsızlığın kökeninde bilinçdışı güdülerin çatışmasındaki kaygıda aramaktadır. Frankl ise çeştili nevroz türleri arasında ayrım yapmakta ve bunlardan bazılarını (Noejenik nevrozlar), acı çeken kişinin varoluşunda bir anlam ve sorumluluk duygusu bulmayı başaramayışına bağlamaktadır. Dolayısı ile bir kişiyi felç eden en büyük sebep yaşamında bir anlam bulamamasıdır.

Freud cinsel yaşamdaki engellenmeyi ön plana çıkartırken, Frankl “anlam isteminin” engellenmesini dikkate değer bulur.

Daha sonraki makalelerde bu konu üzerine devam edeceğiz…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir