NLP’nin Temel İlkeleri – İUDE

NLP nin temel ilkeleri 4 tanedir. Bunlar; İstediğini bilmek, uyum sağlamak, duyusal keskinlik ve esnekliktir. Kısaltma olarak bakarsak İUDE olarak değerlendirebiliriz. Bir önceki makale de, bu ilkelerden bir tanesi olan esneklik yani Resilience-rezilyans kavramına değinmiştik.

Ne İstediğimizi Bilmek Bizi Sonuca Ulaştırır;

 Hepimizin hayatında çok farklı konularda çok farklı istekleri olabiliyor. Ama şunu fark etmemiz gerekiyor ki; kendimize “Ne istiyorum?” sorusunu hakiki anlamda sormuyoruz. Bunu sormayıp, cevabını da tam ortaya koymadığımızda yaşamımızda birçok belirsizlikler ortaya çıkmaktadır. Muhteşem kaynağımız olan bilinçaltı ise belirsizlikleri hiç sevmez. Ona ne istediğinizi söylerseniz onu gerçekleştirmek için size muazzam bir kuvvet olacaktır. Batılı bir düşünürün dediği gibi “ne istediğini bilen kişiye yol vermek için dünya bir yana çekilir”.

Ne istediğimizi bilmeden başarıyı nasıl tanımlayabiliriz ki? Sonuca ulaşmanızı sağlayacak en önemli unsurlardan birisi ne istediğini bilmektir. Örneğin sevgi, saygı gibi bazı soyut kavramlarda da net cümlelerimizin olması lazımdır. Sevgi denilince, saygı denilince karşımızdakinden ne isteriz, ne ararız? Bu konuda net cümlelerimiz varsa, ne istediğimizi bildiğimiz anlamına gelir. Bir şey bulup bulmadığımızı, elde edip edemediğimizi anlamamızın yegane gereği, ne istediğimizi bilerek yola çıkmaktır.

Hayatımızın her anında kendimiz için veya başkaları için “ne istiyorum?” sorusunu sormamız gerekiyor. “Ne istemediğimizi değil”, “Ne istediğimize” odaklanmamız gerekiyor. “Çocuğum başarısız olsun istemiyorum”, “eşimin böyle davranmasını istemiyorum”, “yöneticinin bana böyle emir vermesini ve böyle davranmasını istemiyorum” gibi söylemler, kendimizde ve çevremizdeki insanlar da sıklıkla gördüğümüz “Ne istemediğini” söyleyen insan davranışlarından değil midir?

Biz bir elektronik mağazaya girdiğimizde, “ben tablet istemiyorum” diye satıcı ile konuşmayız. Elbette “Şu marka cep telefonunu istiyorum” dediğimizde ancak mantıklı bir davranış sergilemiş oluruz. Satıcı bizim istemediklerimizden yola çıkarak yardımcı olamaz. Söylediğimiz, konuştuğunuz hiçbir şey kaybolmuyor. Kaybolmadığı gibi kendi zihnimize ve evrene bir komut verir oluruz O nedenle somut ve net olarak istediklerimizi belirlememiz gerekmektedir.

Duyusal Keskinlik İlkesi

Üçüncü sıradaki ilkemiz duyusal keskinlik ilkesidir. Duyusal keskinlik çocuklarda çok fazladır. Ancak bu özellik nasıl kullanılacağını bilmediğimizden, büyüdükçe kaybolur. Yaptıklarımızın sonuçlarını görüp doğru yorumlayabiliyor ve aynı zamanda istediğimiz sonuçları yaklaştığımızı anlayabiliyor muyuz? Dolayısıyla duyusal keskinlik hedeflerimize ilerlerken hangi noktada olduğumuzu kestirebilecek kabiliyetlerimizi geliştirmektir.

Hem iç dünyamızda, hem de dış dünyada neler olduğu konusunda duyusal keskinliği geliştirip iyi bir iletişimin tüm argümanlarını kullanmalıyız. Bu yönüyle duyusal keskinlik hedefimize ulaşmak konusunda en iyi geribildirim aracıdır. Onun için hem kendi içimizi, hem de dış dünyayı, olayları iyi okumalı, iyi görmeli, iyi duymalıyız.

Uyum Sağlama İlkesi

NLP’ de en önemli konulardan biriside insanlarla uyum sağlarken nelerin önemli olduğudur. Çünkü uyum sağlamak hayatımızın her alanında kullandığımız bir durumdur.

Özellikle danışman olan kişilerin danışanı ile uyum sağlama zorunluluğu vardır. Uyumu sadece diğer insanlarla ilgili değil kendimizle olan ilişkilerimiz açısından da düşünmek gerekmektedir. Çünkü dışarıdaki uyumun anahtarı kendimizle olan uyumdur. Hedefimizi yani ne istediğimizi ortaya çıkardıktan sonra bununla ilgili olabilecek tüm paydaşlar ile uyumlu, uygun ve gereğince iletişimde bulunmak önemlidir.

Özet olarak İUDE olarak kısalttığımız çerçevede, hedef belirlendikten(İ:İstediğini bilme) sonra, hedef çerçevesinde tüm paydaşlarla uyum içinde bulunmak (U:Uyum içinde olma), hedefin her aşamasında duyusal keskinlik(D:Duyusal keskinlik), hedefe ulaşıncaya kadar esneklik anlayışına sahip olmaktır. (E:Esneklik). Ve bu yaklaşımın bir döngü halinde sonuca ulaşıncaya kadar devam etmesi önemlidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir