Sokratın Savunması

Sokratın Savunması-Platon

Yunan filozof Platon tarafından yazılmış ve Sokrat’ın, şehrin tanrılarına inanmayışı ve gençlerin ahlakını bozması iddiası ile suçlanışını anlatmaktadır. Esasen Sokrat tanrıtanımaz olduğu için değil toplumdaki bilgisizliği, şairlerin çok edebi olmadığını ortaya çıkardığı ve başka sebeplerden dolayı üzerine kin topladığı için yargılanmıştır. Sokrat tehlike karşısında yılmamış, ölmeyi ve mahkum olmayı umursamamıştır.

Kitaptan alıntı yaptığım aşağıdaki sözler onun karakterini yansıtması açısından oldukça önemlidir.

  • Kendini toplum için önemli gören ve değeri olduğunu inanan bir kimse “yaşayacak mıyım yoksa ölecek miyim” diye düşünmemelidir.
  • At sineği, ağır ve rahatsız istemeyen atı harekete geçirmek için iyidir.
  • Benim mahkum olmama sebep olan, başkalarından beklediğimiz ancak benden göremediğiniz merhamet dilenciliğidir.
  • Şimdi ben, tarafınızdan ölüm cezasına, onlarda gerçekler tarafından kötülüğün ve haksızlığın cezasına mahkum edilerek birbirimizden ayrılıyoruz.
  • Atinalılar, insanları öldürmekle herkesi kötü hayatınızı kınamaktan alıkoyacağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir